Ikke betal mer for forbrukslån enn du er nødt til! Lån uten sikkerhet er dyre nok i utgangspunktet, og mulighetene for å redusere kostnadene er absolutt til stede. Her kan du  lese om hva som anses som billig eller dyrt. I tillegg får du tips om hvordan du finner det billigste lånet.

Dette regnes som billig

Fordi alle forbrukslån er uten sikkerhet og bankene dermed har større risiko på disse lånene, er det lite hensiktsmessig å sammenligne med sikrede lån til for eksempel bolig og bil. I stedet sammenligner vi mellom ulike størrelser på forbrukslån, og ser på hva de potensielle rentene kan bli der.

Forskjellene i kostnader på lånene er svært store. De fleste banker tilbyr renter fra 7% og oppover til et sted rundt 20%. I det perspektivet kan vi si at alle renter under 10% kan anses som billige. Bankenes gjennomsnittlige renter er ofte fra 10% til 14%, mens alt over 14% mener vi er dyrt.

Dette avhenger av fortrinnsvis to faktorer, nemlig søkerens økonomi og størrelsen på lånet.

Bankenes rentetilbud fastsettes individuelt

Den viktigste faktoren for om du får lave, middels eller høye renter på lånet har med din egen økonomi å gjøre. Når bankene kredittvurderer deg ser de på inntekten, gjelden, betalingshistorikken og andre faktorer. Noe av dette er uttrykt i din såkalte kredittscore, som bankene får fra kredittopplysningsbyråene.

Totalt forteller dette bankene om du kan få låne, og hvilken risiko banken tar. Er risikoen lav, vil du normalt få bedre rentebetingelser. Kort sagt er det de søkerne som har høyest kredittscore og best betalingsevne som får de beste rentene.

Forskning.no: Slik avgjør Norges Bank renten

Beløpsstørrelsen betyr også mye

Lånesummen har også stor innvirkning på kostnadene. Tar du opp et mikrolån på for eksempel 6 000 kroner, vil du prosentvis ha et av de dyreste lånene på markedet. Låner du 400 000 kroner vil rentesatsen være langt lavere. Hvilke lånestørrelser banken opererer med blir det avgjørende.

Som et eksempel kan vi se på en bank som har for eksempel 25 000 kroner som minste lånesum, og 500 000 kroner som høyeste. Vi tenker oss videre at en person med høy kredittscore søker om to lån i denne banken, et lite (for eksempel 30 000 kroner) og et stort (for eksempel 400 000 kroner). Det minste lånet vil da ha en betydelig høyere rente enn det største.

Slik finner du de billigste kredittløsningene

Legger vi disse to viktigste faktorene til grunn, står vi kun igjen med renteforskjellene mellom bankene. Noen er åpenbart billigere enn andre, men det er vanskelig å rangere bankene rent konkret.

Derfor anbefales det alltid at de som trenger forbrukslån innhenter flere tilbud. Hva som da er billigst ser du når du sammenligner totalkostnadene. For at sammenligningen skal ha noe for seg, må du søke om samme sum og samme nedbetalingstid.

Tips: bruk gjerne en anerkjent lånemegler til å innhente mange tilbud. De beste, for eksempel Lendo, Aconto og Lånemegleren, innhenter potensielt tilbud fra over 15 banker på én gang. Gjennom refinansiere.net vil du også kunne danne deg et representativt bilde av kostnadene knyttet til refinansiering.

Forbedring av kredittscoren er mulig

Siden kredittscoren er sentral i hvordan bankene fastsetter rentetilbudet, lønner det seg å gjøre hva man kan for å forbedre scoren.

Experian.no: Verktøy for bedrifter som vil kalkulere kredittverdighet.


Noen av faktorene som brukes til utregningen får du ikke gjort stort med, for eksempel alderen din, mens andre kan påvirkes. Imidlertid tar dette noe tid. Gjør det likevel, for kredittscore brukes også av sparebankene når de tilbyr renter på bolig- og billån (og andre lån). Jo bedre score, desto mer sparer du også i fremtiden.

Dette kan du gjøre:

  • Betal alltid regninger i tide (stadig sene betalinger teller negativt).
  • Unngå for all del inkassosaker og betalingsanmerkninger (du år ikke låne med betalingsanmerkninger, og inkasso og anmerkninger er svært negative for kredittscoren din).
  • Unngå overtrekk på kontoene dine (all minus teller negativt).
  • Sørg for at inntektene dine er stabile om du kan (høy variasjon teller negativt).
  • Unngå unødvendig gjeld (Kredittkortinfo.no skriver at det beste er å unngå bruken av kredittkort, unngå å ha mange lån, samt holde den totale gjelden lav).
  • Unngå å endre adresse i Folkeregisteret for ofte (stabil bosituasjon teller positivt).
  • Unngå eierskap eller styreverv i selskap med dårlig kredittrating (et selskaps dårlige kredittscore smitter over på eiere og styremedlemmer).

Finansier sammen med samboeren eller ektefellen

Hovedprinsippet i alt vi har snakket om til nå har mest med bankenes risikovurdering å gjøre. En måte å gi banken større sikkerhet er å låne sammen med en annen person, en såkalt medlåner.

Banken har da to personer som begge er juridisk ansvarlige for tilbakebetalingen, og ”halverer” dermed risikoen for mislighold. For eksempel er det langt mindre sjanse for at to personer mister inntektsevnen, enn at én person gjør det.

En medlåner bør være en person du har felles økonomi med. Vennepar anbefales å unngå denne ordningen, fordi det lettere oppstår uenigheter, både om disponeringen og tilbakebetalingen av lånet.

Samboere og ektefeller har det også enklere når det skal avgjøres hvordan skattefradraget for gjeldsrentene skal fordeles. Her gjelder det å være påpasselig og sørge for at det signeres en kontrakt mellom partene på forhånd.

To viktige tips til slutt

Det er to ting til som bør nevnes for at forbrukslånet skal bli billigst mulig.

Det ene er at du har ingenting å tape på å prute. Hent inn mange tilbud, velg den billigste banken, og spør deretter om de kan forbedre rentetilbudet. Det verste som kan skje er at de sier nei. I så tilfelle kan du spørre den banken med nest beste tilbud.
Det andre er å betale tilbake lånet så raskt som mulig. Det tilkommer ingen gebyrer eller andre ekstrakostnader når du betaler mer i avdrag enn avtalt, eller dersom du har kapital nok til å innfri lånet i sin helhet. Bruk ekstra inntekter, arv, gaver eller feriepenger til å banke ned gjelden. Det vil gi deg positiv avkastning på sikt.